Określenie wielkości kancelarii prawnej różni się w zależności od państwa. Na ogół przyjmuje się, iż drobna kancelaria prawna ma do 50 prawników, a ogromna kancelaria prawna to taka, jaka osiąga przynajmniej 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne lub wyspecjalizowane. Chociaż prawdą jest, że wymiar kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności oraz gospodarki kraju, istnieją przykłady na to, iż nie jest to regułą. Prawnicy przynależący do kancelarii prawnych w takich państwach jak Irlandia czy Pionierska Zelandia, muszą rywalizować z wielkimi kancelariami, liczącymi ponad 200 mecenasów, pomimo, że kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców. Technik prawny jest figurą, jaka bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu adwokata, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków – przetestuj http://www.aberlinus.eu/.

Niezmiernie nieraz spotyka się ich w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy legislacyjni powinni pracować pod nadzorem adwokata, jakkolwiek warunki miejsc pracy różnią się w zależności od kraju. W większości państwach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych różnym notariuszom i urzędnikom. Określenie adwokat odnosi się, bowiem do jednego oraz porządnie zdefiniowanego rodzaju zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, bo osoby, zwane prawnikami, którzy są asystentami oraz nie mają uprawnień do obrony ludzi w sądach.

Wybitnie trudno jest sformułować uogólnienie, jakie mogłoby być trafne dla wszystkich krajów, bowiem każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej. Warto odnotować, iż w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na mecenasów (barristers) oraz radców prawnych (solicitors). W wielu krajach istnieje podział na adwokatów oraz prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii. Lecz i w tym wypadku w wielu krajach zdecydowano się na połączenie rozmaitych rodzajów specjalistów w dyscyplinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat potrzebuje stosowania wiedzy teoretycznej, która jest z reguły niezwykle rozległa, do pożytecznych przypadków oraz do rozwiązywania indywidualnych kłopotów.

Dodaj komentarz