Rodzice na ogół pragnęliby dla własnych dzieci kariery sądowej. Jednakże jednocześnie w naszym kraju zaufanie do prawników nieustannie maleje. Dotyczy to też adwokatów, choć kiedyś pośród zawodów prawniczych cieszyły się najogromniejszym zaufaniem. Wypływało to z faktu, iż adwokaci łączyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po metamorfozach ustrojowych zauważamy to naturalnie dzięki mediom, że adwokaci bronią nie zawsze legendarnych osób publicznych. Adwokat wspomaga jednakże klientowi w imię prawa, wedle którego każdy ma do takiej obrony prawo, niezależnie od własnego stosunku do popełnionego przez niego czynu.

Chociaż każdy prawnik powinien przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to niemniej jednak nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten powiada jasno, że stosunek klienta oparty jest na zaufaniu i adwokat powinien zakończyć współpracę z kontrahentem jeśli ten stracił to zaufanie. Atrakcyjne, ilu adwokatów faktycznie zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym przypadku rację. Nieznajomość prawa po prostu szkodzi, ponieważ nie jest żadnym wyjaśnieniem, kiedy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednak zaznajomić całego prawa obowiązującego w danym kraju. Także prawnicy specjalizują się w określonych jego dyscyplinach. I tak nawet adwokat Łódź ranking koncentruje się czy też na rozporządzeniach prawa karnego, albo na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi wybitnie łatwo wejść w konflikt z prawem, bo, jak wspomniałam, gąszcz rozporządzeń jest w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy tak właściwie już tak się zdarzy bezsprzecznie należałoby poszukać wsparcia kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć kłopot, w jakim się odszukaliśmy, lecz może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry ewentualnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie i tak może być znacznie niższy, aniżeli bez takiego fachowego wsparcia. Prawnik może przydać się nam w najmniej oczekiwanym momencie. Warto znać prawo w miarę możliwości. Ale należałoby również uwierzyć fachowcowi, kiedy tak właściwie już zajdzie taka potrzeba.

Dodaj komentarz