Na początek trzeba naznaczyć, że pompy odznaczają wielgachnym zastosowaniem w różnych dyscyplinach przemysłu i gospodarki. Znano je już w starożytności. Pompy są urządzeniami, które przeznacza się do transportu cieczy z niższego poziomu na wyższy lub z obszaru o niższym ciśnieniu przepływa na obszar o ciśnieniu wyższym.

Przekazywanie energii cieczy może zachodzić przez wirnik, tłok oraz membranę – sprawdź pompa do deszczówki. Wirnik stanowi wirnik wirujący w trakcie pracy naokoło osi. Zaś tłok jest elementem machiny przyjmującym nacisk lub wywierający go na ciecz, gaz czy inną substancję, jaką przekazuje do niej albo odbiera od niej energię. Ich zadanie polega na wygenerowaniu podciśnienia, w wyniku którego powstaje zasysanie cieczy oraz tłoczenia jej.

W wypadku pomp uwzględnia się z reguły dwa parametry, innymi słowy wydajność oraz wysokość podnoszenia bądź też optymalne ciśnienie. Pompy do wody pompa do wody deszczowej napędza się w kluczowej mierze energią mechaniczną, która jest aktywowana przez silniki mechaniczne, spalinowe lub turbiny parowe. Sporadycznie bywa stosowany napęd ręczny, najczęściej to dotyczy niewielkich sprzętów. Jako że pompy do wody pracują w otoczeniu wodnym, w związku z tym w chwili uruchamiania nie tylko przestrzeń robocza pompy, jakkolwiek także rurociąg ssawny potrzebuje się od nich, żeby były zalane cieczą i odpowietrzone.

Odstępstwo od tego stanowią sprzęty samozasysające, które są w stanie znajdować się ponad miejscem, gdzie ściągają ciecz. Są przeróżne kryteria podziału pomp. Przykładowo ze względu sposób wytwarzania energii można wymienić pompy wirowe oraz pompy wyporowe – wypróbuj pompa do deszczówki. Pompy wirowe, zupełnie inaczej przepływowe, kwalifikują się do najczęściej używanych.

Za ich najważniejszą część uznano błyskawicznie obracający się wirnik łopatkowy, który miewa przeróżną konstrukcję. Przyczynia się do wzrostu ciśnienia i energii kinetycznej cieczy poprzez wirowanie. Konstrukcja pomp głębinowych została dostosowana do pracy w środowisku wodnym, to znaczy, że można instalować z pozycji pionowej czy też poziomej. Tudzież do napędzania są wykorzystane elektryczne silniki suche, półsuche bądź mokre.