Duża grupa z nas woli zakup samochodu używanego, lecz równolegle w porządnym stanie i o dużo tańszego niż pojazd z luksusowego salonu. Decydując się na taką odmianę nabycia auta musimy posiadać świadomość, że nie ciąży na nas obowiązek zaciemnienia kosztów podatków, należnego państwu. Wynika to stąd, iż komis samochodowy zobligowany jest do uiszczania ryczałtu i jest w większości wypadków osobą fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru i usług.

Chodzi tu o słynny podatek VAT. Jeśli dokonujemy zakupu wozu u takiego oczywiście biznesmeni, należy zwrócić uwagę, żeby w umowie zakupu zawarta pozostała klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wtedy Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wyznaczonej sumy i będziemy mogli bez pośpiechu zarejestrować samochód na siebie. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że podczas takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, bo dwa procent wartości wozu pozostanie w należącej do nas oraz tak mocno nadwątlonej kieszeni.

W pewnych momentach zdarza się tak, że zakupiony samochód rejestruje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – sprawdź pomoc na domenie Voal-Lublin. Wtenczas mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to niemniej jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 razem z załącznikiem PCC-3/A składa tylko jeden ze współwłaścicieli samochodu, we właściwym dla swojego punktu zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeśli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch różnych urzędach, pozostawia się im możliwość wyboru, co do kompletacji deklaracji. Taksa od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej i w dalszym ciągu terminem obowiązującym jest okres czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy kupna. Nie warto zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, bo w kolejnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji i Rejestracji Pojazdów. Bez konfirmacje zapłaty zaległego podatku nie uzyskamy zgody na zarejestrowanie samochody na nasze nazwisko oraz pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Dodaj komentarz