Znakomita kancelaria biegłych rewidentów prosperująca na terenie miasta Katowice utworzona przez Karolinę i Łukasza Bieleckich od podstaw w dniu dzisiejszym pozostaje przodownikiem w branży. Specjaliści oferują świadczenia księgowe, podatkowe oraz usługi doradcze od siedmiu lat. Od tego również czasu zdobyli duże zaufanie pośród przedsiębiorców. Karolina Bielecka jest licencjonowaną główną księgową. W firmie zarządza działem księgowości. Łukasz Bielecki jest natomiast prezesem zarządu, zdobył wykształcenie jako doktor nauk społecznych i jest też biegłym rewidentem. Posiada licencję Ministerstwa Finansów na prowadzenie akt rachunkowych. Łukasz Bielecki czuwa nad działem audytu i innych usług, jednocześnie kontrolując poczynania działu księgowego.

Omawiana kancelaria biegłych rewidentów zobligowana jest do zachowania kilkustopniowego systemu kontroli jakości. Pracownicy przy wszystkich realizacjach postępują w zgodzie z regułami Kodeksu Etyki Zawodowej Księgowych IFAC. Obejmuje profesjonalne postępowania, utrzymanie tajemnicy zawodowej, należytą precyzję, branżowe kompetencje, neutralność a także sumienność. Usługi księgowe za każdym razem wzorują się na doskonałych rozwiązaniach oraz na wysokiej jakości. Audyt i inne świadczenia dopasowane są do potrzeb zleceniodawców, plus równocześnie do bieżących zapisów prawnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zainteresowany współpracą ma okazję wypełnić formularz kontaktowy, umieszczony pod domeną i z pewnością w krótkim czasie nawiąże kontakt z nim pracownik z firmy. Po ustaleniu szczegółów umowy można będzie zająć się współpracą.

Propozycja jest kompleksowa i zawiera szeroką rozpiętość świadczeń audytorskich, księgowych i doradczych. Przygotowana jest na równi do dużych spółek giełdowych, jak i do mniejszych firm. Klienci mają możliwość zdecydować się chociażby na: poprowadzenie ksiąg rachunkowych, audyt zewnętrzny projektów sfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej, czy doradztwo w obrębie rachunkowości i podatków. Doświadczeni specjaliści przeprowadzają też szczegółowe analizy oraz sporządzają opinie ekonomiczno – finansowe.
Więcej informacji na http://www.click2edu.pl/pasjans-pajak/

Dodaj komentarz